Ägarskap och organisation

Kvarken Ports är ett gemensamt bolag som ägs av Vasa Stad och Umeå Hamn AB med syfte att driva hamnarna i Vasa och Umeå med ett brett utbud av tjänster. Styrelse består av politiker och tjänstepersoner från Umeå och Vasa.

Bolaget Umeå Hamn AB äger hamninfrastrukturen och samhörande verksamhet i Umeå hamn. I Vasa äger Vasa Stad hamninfrastrukturen.

Information om Umeå Hamn AB hittar du på umeahamnab.se.

Information om Vasa Stad hittar du på vaasa.fi.

Styrelsens medlemmar

Gunnar Dahlberg, ordförande
Ombudsman, SEKO, service- och kommunikationsfacket
gunnar.dahlberg@seko.se

Fredrik Lundberg
VD/Koncernchef Umeå Kommunföretag
fredrik.lundberg.ukf@umea.se

Jörgen Aronsson
VD Dåva-DAC
jorgen.aronsson@avfallscenter.se

Maria Tolppanen
Ordförande för stadsstyrelsen, Vasa stad
maria.tolppanen@vaasa.fi

Mattias Larsson
Gruppledare, Centerpartiet i Umeå
mattias.larsson@umea.se

Mikael Hallbäck
VD, Österbottens handelskammare
mikael.hallback@ostro.chamber.fi

Tiina Haapala
VD, Oy AHA Logistics Ltd
tiina.haapala@ahalogistics.com

Jari Karjalainen
Teknisk direktör, Vasa stad
jari.karjalainen@vaasa.fi

Mats Nilsson
Personalens representant, Umeå

Jan-Peter Viklund
Personalens representant, Vasa